Qarabağlar kənd tam orta məktəb

Ünvan: Qarabağlar kənd

Telefon: 0222769257

Yuxarı Ağasıbəyli kənd tam orta məktəb

Ünvan: Yuxarı Ağasıbəyli

Telefon: 022- 27-73732

Alabaşlı kənd tam orta məktəb

Ünvan: Alabaşlı qəsəbə

Telefon: 022-27-55-972

Burunqovaq kənd ümumi orta məktəb

Ünvan: Burunqovaq kənd

Telefon: 022-27-71-138

Çobanabdallı kənd H. Zərdabi adına tam orta məktəb

Ünvan: Çobanabdallı kənd

Telefon: 022- 27-69-335

Əhmədbəyli kənd tam orta məktəb

Ünvan: Əhmədbəyli kənd

Telefon: 022- 27-73-651

Alıuşağı kənd M.F.Axundov adına tam orta məktəb

Ünvan: Alıuşağı kənd

Telefon: 022- 27-67-355

Füzuli kənd S.Ağamalıyev adına ümumi orta məktəb

Ünvan: Füzuli kənd

Telefon: 022- 27-52-551

Qədili kənd ümumi orta məktəb

Ünvan: Qədili kənd

Telefon: 022- 27-66-157

Hacallı kənd ümumi orta məktəb

Ünvan: Hacallı kənd

Telefon: 022- 27-68-423

İnstitut qəsəbə tam orta məktəb

Ünvan: İnstitut qəsəbə

Telefon: 022- 27-62-491

İstixana qəsəbə ümumi orta məktəb

Ünvan: İstixana qəsəbə

Telefon: 022- 27-64-694

Samux şəhər 3№-li tam orta məktəb

Ünvan: Samux şəhər

Telefon: 022- 27-61-203

Lək kənd tam orta məktəb

Ünvan: Lək kənd

Telefon: 022- 27-68-116

Samux şəhər M.Ə.Sabir adına 1№-li məktəb -lisey

Ünvan: Samux şəhər

Telefon: 022- 27-51-602