Samux şəhər 2№-li tam orta məktəb

Ünvan: Samux şəhər

Telefon: 022- 27-51-113

Qara-arx qəsəbə ümumi orta məktəb

Ünvan: Qara-arx qəsəbə

Telefon: 022- 27-66-436

Qarayeri qəsəbə 1№-li məktəb lisey

Ünvan: Qarayeri qəsəbə

Telefon: 022- 27-55-586

Qarayeri qəsəbə 2№-li tam orta məktəb

Ünvan: Qarayeri qəsəbə

Telefon: 022- 27-55-306

Qiyaslı kənd ümumi orta məktəb

Ünvan: Qiyaslı kənd

Telefon: 022- 27-67-402

Qovlarsarı kənd tam orta məktəb

Ünvan: Qovlarsarı kənd

Telefon: 022- 27-63-186

Salahlı kənd M.Aydınov adına ümumi orta məktəb

Ünvan: Salahlı kənd

Telefon: 022- 27-74-365

Sarıqamış kənd tam orta məktəb

Ünvan: Sarıqamış kənd

Telefon: 022- 27-66-359

Sərkar kənd tam orta məktəb

Ünvan: Sərkar kənd

Telefon: 022- 27-65-314

Seyidlər kənd tam orta məktəb

Ünvan: Seyidlər kənd

Telefon: 022- 27-66-257

Tatlı kənd ümumi orta məktəb

Ünvan: Tatlı kənd

Telefon: 022- 27-67-363

Poylu kənd M. Xəlilov adına tam orta məktəb

Ünvan: Poylu kənd

Telefon: 022- 27-74-250

Yenikənd kənd İ.Məhərrəmov adına tam orta məktəb

Ünvan: Yenikənd kənd

Telefon: 022- 27-63-411

Zazalı kənd tam orta məktəb

Ünvan: Zazalı kənd

Telefon: 022- 27-67-303

Ziyadlı kənd Nəsimi adına tam orta məktəb

Ünvan: Ziyadlı kənd

Telefon: 022- 27-64-434