Lüksemburq kənd tam orta məktəb

Ünvan: Lüksemburq kənd

Telefon: 022- 27-72-302

Samux şəhər M.Ə.Sabir adına 1№-li məktəb -lisey

Ünvan: Samux şəhər

Telefon: 022- 27-51-602

Samux şəhər 2№-li tam orta məktəb

Ünvan: Samux şəhər

Telefon: 022- 27-51-113

Qırmızı Samux qəsəbə H.Məmmədov adına tam orta məktəb

Ünvan: Qırmızı Samux qəsəbə

Telefon: 022- 27-72-309

Qara-arx qəsəbə ümumi orta məktəb

Ünvan: Qara-arx qəsəbə

Telefon: 022- 27-66-436

Qarayeri qəsəbə 1№-li məktəb lisey

Ünvan: Qarayeri qəsəbə

Telefon: 022- 27-55-586

Qarayeri qəsəbə 2№-li tam orta məktəb

Ünvan: Qarayeri qəsəbə

Telefon: 022- 27-55-306

Qiyaslı kənd ümumi orta məktəb

Ünvan: Qiyaslı kənd

Telefon: 022- 27-67-402

Qovlarsarı kənd tam orta məktəb

Ünvan: Qovlarsarı kənd

Telefon: 022- 27-63-186

Salahlı kənd M.Aydınov adına ümumi orta məktəb

Ünvan: Salahlı kənd

Telefon: 022- 27-74-365

Sarıqamış kənd tam orta məktəb

Ünvan: Sarıqamış kənd

Telefon: 022- 27-66-359

Sərkar kənd tam orta məktəb

Ünvan: Sərkar kənd

Telefon: 022- 27-65-314

Seyidlər kənd tam orta məktəb

Ünvan: Seyidlər kənd

Telefon: 022- 27-66-257

Tatlı kənd ümumi orta məktəb

Ünvan: Tatlı kənd

Telefon: 022- 27-67-363

Poylu kənd M. Xəlilov adına tam orta məktəb

Ünvan: Poylu kənd

Telefon: 022- 27-74-250